Medlemsavgift Dombås idrettslag. Skriv ut

Alle som deltar på trening og konkurranser SKAL være medlemmer av Dombås il. Dette fordi de da automatisk er forsikret.

Norges idrettsforbund:

"Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret.

Medlemsavgift Dombås il:

Viktig at alle utøvere betaler dette til kontonr. 20650724934. Familiemedlemskap kr. 350. Enkeltmedlem f.o.m. 18 år kr. 250. Enkeltmedlem t.o.m. 18 år 150 kr.

Kristian Sverdrup

AddThis Social Bookmark Button
Sist oppdatert torsdag 12. mars 2015 19:59