Referat styremøte 22 juni. Skriv ut

STYREMØTE  SKISKYTTERGUPPA  DOMBÅS IL 22 juni 2011

 

Tilstede: Hans Olav Arnekleiv, Pål Torgeir Tallerås, Jon Linderud,Hans Kåre Vorkinnslien, Ola Tovmo ,Ola Jo Nørstegård.

 

Sak 1: Organisering av styret. Leiar: Hans Olav ,Kasserar: Pål Torgeir.

Matrialforvalter: Hans Kåre. Kretskontakt: Jon. Sekretær : Ola Jo.

Ola Tovmo fortset med heimesida.(som får mykje skryt)

 

Sak 2: Aktivitetstilbud i sommer.

Forslag fra Hans Olav om miljøsamling på Dombås.

Overnatting på Nordseter. To økter på stadion lørdag.(vektlegge skyting)

 Søndag fjelltur.(Snøhetta/Blåhø)

Aktuelle trenere: Øystein, Erlend, Yngve og Anders. 

Samlinga blir åpen for alle.15-17 juli.??

 

Sak 3: Organisering av trening neste sesong.

 Forslag om at nye treningskvelder: Skiskyting mandag (eldste gruppeog torsdag(begge treningsgruppene).

 Tirsdag felles langrennstrening, må avklarast med langrennsgruppa evt.

Treninger utover sommeren på fredag. Åpnes for 11  og 12 åringer.

Enigheit om å skyte meir på papp og at utøverane er framme og ser på skiva.

Mindre bruk av kikkert. Dårlige erfaringer med at utøvere køyrer egne opplegg på   

felles treningane. Krav om at ein følger opplegg  som er fastsatt av trenare. Unntak avtales med trenare i forkant av treningen. Trur at treningane utover vinteren blir bedre når det blir lagt  eit gunnlag på skyte bana om sommeren.

 

Sak 4: Skiskytterskule.

 Starte opp ved skulestart. Aktuell kveld kan vera fredag før dei eldre trenar. Ola Dagfinn Brenna tar hovedansvaret. Sekretær lager innvitasjon og får sendt ut til skulane ved skulestart. Åpen for dei som er 2003 mod og eldre.

 

Sak 5: Økonomi,

Støtte til dei som har gått NC ,NM ,HL. Har vore varierande praksis frå sesong til sesong.  For den som har deltatt i Norges cup blir det utbetalt kr 3000,

Hovedlandsrenn kr 1000,- pr løper. For dei yngste blir det brukt 8000 tusen på ein overnattingstur, Liatoppen , KM eller liknande.  8000,- blir overført til neste sesong da det ikkje vart sponsa noen tur iår.

 

Sak 6: Åpnig av rulleskiløypa.

 Ikkje fastsett dato. Årsavsluttninga blir lagt til åpninga av rulleskiløypa.

 

Sak7: Dugnad. 

 Riving av Bondegården er framleis aktuell , tidspunkt ikkje avklart.

Muring i bakkant av standplass.  Forslag om å bruke sviller, avklares med prosjekt gruppa. Gjenstår noe kvistrydding og gjerding.

 

Sak 8 : Eventuelt.

 Forslag fra Ivar M om å innvitere skulane til stadion for å reklamere for skiskyttersporten. Arbeides det videre med.

Reservearena for hovedlandsrenn på Os i februar. Ellers ikkje fått noe større renn det er søkt på.

Jon L. Sjekker lisensinnbetalinger. Viktig at det er iorden pga forsikring.

Litt fra kretsen: Jenteprosjekt igang, gutteprosjektet er uavklart.

Vellykka juniorsamling på Dombås, skryt av anlegget. Det er fleire som er intressert i å ha samling på Dombås.                                                      

 

 Ref. Ola JoAddThis Social Bookmark Button
Sist oppdatert søndag 26. juni 2011 14:03